Usługi BHP i Ppoż.

Usługi IT

NASZE USŁUGI - Usługi BHP i Ppoż.

Stała lub doraźna profesjonalna obsługa zakładów pracy w zakresie:

Wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Organizacji i metodyki szkoleń w dziedzinie bezpieczeństw higieny pracy

Organizacji stanowisk pracy zgodnie z wymogami ergonomii

Oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy prac

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa pożarowego

Wykonanie pełnej dokumentacji niezbędnej do wypłaty świadczeń pieniężnych pracownikom poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy